Czy zawsze obowiązkowa jest procedura występowania do okręgowych izb pielęgniarek i położnych o wyrażenie opinii o planowanym sposobie podziału środków na zwiększenie wynagrodzeń?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy we wrześniu 2019 r. należy również wystąpić do Okręgowej Izby Pielęgniarskiej o zaopiniowanie podwyżek dla pielęgniarek?

We wrześniu 2018 r., ze względu na brak związków zawodowych, występowaliśmy do Izb z prośbą o opinię propozycji podziału środków dla pielęgniarek.

Czy w przypadku jeżeli liczba pielęgniarek i forma zatrudnienia pozostała ta sama, to z takim wnioskiem nie trzeba występować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX