Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2015 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, do opłat legalizacyjnych, o których mowa w art. 49 ust. 1 i art. 49b ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, ustalanych w postępowaniach wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Czy zatem, kiedy organ nadzoru budowlanego wszczął postępowanie przed wejściem w życie tej zmiany, nałożona została opłata legalizacyjna już po zmianach, a inwestor wniósł do wojewody wniosek o umorzenie opłaty, to czy znajdzie zastosowanie również art. 49c ust. 1 zmienionej ustawy pr. bud., tj. zawieszenie postępowania do dnia rozstrzygnięcia wniosku o umorzenie?

Czy zawieszenie o którym mowa w tym przepisie następuje z mocy prawa, czy należy wydać w tym przedmiocie postanowienie o zawieszeniu postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?