Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 2 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ojciec trojga dzieci złożył w listopadzie 2019 r. wniosek o zasiłek rodzinny z dodatkami na nowy okres zasiłkowy, została wydana decyzja pozytywna na trójkę dzieci (wszyscy uczą się w szkole).

W składzie rodziny była jeszcze żona, z którą Pan był w trakcie rozwodu. Dopiero dnia 16-04-2020 r. Pan doniósł prawomocny wyrok rozwodowy, z tym szczegółem, że wyrok z dnia 08-01-2020 r. stał się prawomocny 04-02-2020 r. Dochód w rodzinie został przeliczony na 4 osoby i rodzina spełnia kryterium dochodowe.

Problem jest jednak w tym, że Sąd zasądził w wyroku alimenty od matki na nieletnią córkę, a w dodatkowym protokole ugody matka zobowiązała się płacić alimenty na najstarszego 20-letniego syna. Natomiast na syna, który 29-11-2019 r. ukończył 18 lat, sąd nie zasądził alimentów (mimo, że ojciec wnioskował o alimenty na dwójkę dzieci). Na dzień 08-01-2020 r. (dzień rozprawy) średni syn był już pełnoletni, sędzia więc poinformował go, że w tej sytuacji musi sam złożyć wniosek o zasądzenie alimentów od matki. Wniosek został przez niego złożony i na 26-03-2020 r. wyznaczono termin rozprawy, rozprawa z uwagi na pandemię nie odbyła się.

Czy zawiesić wypłatę świadczeń i dodatku z tytułu wielodzietności na dziecko, które nie ma zasądzonych alimentów (jaka podstawa prawna) oraz wezwać ojca do dostarczenia prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty na tego syna (od kiedy liczyć termin 3-miesięczny)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?