Czy zawieranie nowych umów o pracę na czas określony w obecnym stanie prawnym z dodatkową klauzulą o możliwości rozwiązania umowy na czas określony przed czasem jest dopuszczalne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy aneksem można dodać do trwającej terminowej umowy o pracę (1 rok) zapis art. 33 Kodeksu pracy o możliwości rozwiązania umowy przez czasem, na jaki została zawarta?

Czy zawieranie nowych umów o pracę na czas określony w obecnym stanie prawnym z dodatkową klauzulą o możliwości rozwiązania umowy na czas określony przed czasem jest dopuszczalne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX