Czy zawierając kolejną umowę o pracę z referentem można ją zawrzeć na 1/8 etatu czy w związku ze wcześniejszym zwiększeniem etatu należy ją zawrzeć na pełen etat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 21 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach konkursu wyłoniono referenta na 1/8 etatu. Osoba ta otrzymała umowę na czas określony do 30.06.2021 r. W trakcie zatrudnienia pracownikowi zwiększono zakres zadań (z uwagi na nieobecność pracownika tego samego działu) i jednocześnie zwiększono wymiar czasu pracy z 1/8 etatu do pełnego etatu. Z pracownikiem nie zawierano umowy na zastępstwo tylko porozumieniem stron zmieniono warunki pracy (wymiar etatu). Nieobecny pracownik wraca na swoje stanowisko od 1.07.2021 r. Pracodawca nie ma możliwości od dnia 1.07.2021 r. zatrudnić referenta w tym dziale na cały etat, tylko na 1/8 etatu (tak jak był ogłoszony konkurs).

Czy zawierając kolejną umowę o pracę z referentem (umowę na czas nieokreślony) można ją zawrzeć na 1/8 etatu czy w związku ze wcześniejszym zwiększeniem etatu należy ją zawrzeć na pełen etat?

Czy jeśli pracodawca posiada wakat w innym dziale, a pracownik ma kwalifikacje, aby zająć wolne stanowisko pracy, można przenieść pracownika na ten wakat, jeśli tak to kiedy (jeszcze w czerwcu czy w lipcu)?

Jak powinien postąpić pracodawca?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access