Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Ośrodek Pomocy Społecznej skierował mężczyznę do DPS prowadzonego przez podmiot niepubliczny. Została zawarta umowa pomiędzy Ośrodkiem, a DPS, a kierowanym mężczyzną. W umowie tej określono średni miesięczny koszt utrzymania w DPS oraz ustalono odpłatność mężczyzny za pobyt w DPS. W marcu br. na skutek waloryzacji świadczenia dochód mężczyzny przekroczył 10% kryterium dochodowego dla osoby samotnej, tj. kwotę 63,40 zł (w stosunku do poprzedniego dochodu na podstawie którego naliczono odpłatność).

Moje pytanie brzmi:

1) czy w takim wypadku zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany odpłatności,

2) czy należy rozwiązać poprzednią umowę i zawrzeć nową, czy zrobić aneks do umowy która jest zawarta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?