Czy zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej Prawo bankowe umowy rachunków na czas oznaczony zawierające postanowienie umowne przewidujące, w razie braku wypowiedzenia, odnowienie umowy rachunku, mogą być odnawiane na czas dłuższy niż 10 lat bez konieczności składania przez Klienta dyspozycji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 1 lipca 2017 r.
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2016 r.

PYTANIE

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, proszę o wyjaśnienie kwestii związanej z identyfikacją rachunków uśpionych. Czy przepis art. 7 ustawy oznacza, że zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy umowy rachunków na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat (ust. 2) i dłuższy niż 10 lat (ust. 3) zawierające postanowienie umowne przewidujące, w razie braku wypowiedzenia, odnowienie umowy rachunku, mogą być odnawiane na czas dłuższy niż 10 lat bez konieczności składania przez Klienta dyspozycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX