Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2016 r.

PYTANIE

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje zakaz składowania osadów ściekowych, których ciepło spalania przekracza 6 MJ/kg. Zgodnie z art. 132 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod., w operacie wodnoprawnym należy podać informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

Czy w przypadku gdy z ww. informacji będzie wynikać, że osady podlegają składowaniu, będzie to stanowiło podstawę do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego?

Czy organ wydający pozwolenie wodnoprawne może żądać dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach- dalej r.k.d.o.s., np. badań osadów ściekowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację