Czy zawarcie upoważnienia dla organu wykonawczego w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wystarczające do... - OpenLEX

Czy zawarcie upoważnienia dla organu wykonawczego w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wystarczające do zaciągnięcia zobowiązania wieloletniego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zarząd powiatu powinien podjąć uchwałę określającą katalog umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy? Czy bez takiej uchwały można podpisać umowę na wykonywanie zadań własnych jak np. holowanie pojazdów lub dostarczanie tablic rejestracyjnych np. na 2 lub 3 lata (bez umieszczania tych zadań w przedsięwzięciach w WPF) z zachowaniem przepisów PZP i przy upoważnieniu dla zarządu o możliwości zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja związana jest z ciągłością działania jednostki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX