Czy zawarcie umowy sprzedaży i umowy dystrybucji energii elektrycznej z jednym wykonawcą, wybranym w przetargu nieograniczonym, jest zgodne z p.z.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2017 r.

PYTANIE

Czy zawarcie umowy kompleksowej, której istnienie przewiduje ustawa Prawo energetyczne, polegającej na łącznym udzieleniu zamówienia, czyli zawarciu umowy sprzedaży oraz umowy dystrybucji energii elektrycznej z jednym wykonawcą wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego, jest zgodne z przepisami Prawa zamówień publicznych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access