Czy zawarcie umowy o świadczenie usług dostawy podpisu elektronicznego w celu zawierania przez klientów banku umów kredytu... - OpenLEX

Czy zawarcie umowy o świadczenie usług dostawy podpisu elektronicznego w celu zawierania przez klientów banku umów kredytu należy kwalifikować jako outsourcing bankowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zawarcie umowy o świadczenie usług dostawy podpisu elektronicznego w celu zawierania przez klientów banku umów kredytu należy kwalifikować jako outsourcing bankowy w rozumieniu art. 6a - art. 6d ustawy z 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896), wymagający zezwolenia KNF lub outsourcing w rozumieniu wytycznych z 25.02.2019 r. (sygn. EBA/GL/2019/02) Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX