Czy zatrudniony w szpitalu psychiatrycznym biegły sądowy może odmówić wydania opinii w sprawie zleconej przez sąd lub prokuratora? - OpenLEX

Czy zatrudniony w szpitalu psychiatrycznym biegły sądowy może odmówić wydania opinii w sprawie zleconej przez sąd lub prokuratora?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sąd karny lub prokurator w toku postępowania dopuszcza dowód z opinii biegłego psychiatry na okoliczność stanu zdrowia psychicznego pacjenta kierując w tym celu do szpitala psychiatrycznego wniosek o wydanie opinii przez lekarzy psychiatrów jako ekspertów.

Czy w powyższej sytuacji lekarze zatrudnieni w szpitalu psychiatrycznym mogą odmówić wydania opinii w sprawie zleconej przez sąd lub prokuratora?

Czy w sytuacji, w której niektórzy z lekarzy zatrudnionych w szpitalu psychiatrycznym są biegłymi sądowymi, mogą oni odmówić wydania opinii w sprawie zleconej przez sąd lub prokuratora?

Czy w sytuacji zlecenia przez sąd przeprowadzenia przez szpital psychiatryczny jednorazowego badania obwinionego (nie będącego pacjentem tego szpitala) co do jego poczytalności, szpital ten może odmówić przeprowadzenia tego badania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX