Czy zatrudnione nowe osoby w miejsce pracowników, którzy odeszli z firmy są uprawnione do otrzymania kwoty 800,00 zł ze środków na zwiększenie wynagrodzeń przekazanych przez NFZ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2017 r.

PYTANIE

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. - na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - wypłaca pielęgniarkom i położnym, kwotę 800,00 zł tytułem: zwiększenie wynagrodzenia. Wzrost wynagrodzenia dotyczy pielęgniarek i położnych zatrudnionych i przedstawionych NFZ według stanu na dzień 1 sierpnia 2016 r. Okres tego zwiększenia: 1 września 2017 r. - 31 sierpnia 2017 r. W okresie od dnia 1 września 2016 r. umowę o pracę czy też umowę kontraktową rozwiązało 3 pracowników. Spółka na ich miejsce zatrudniła 3 pracowników, którzy nie mogli być wykazani do NFZ według stanu na dzień 1 sierpnia 2016 r.

Czy zatrudnione nowe osoby w miejsce pracowników, którzy odeszli z firmy są uprawnione do otrzymania kwoty 800,00 zł ze środków na zwiększenie wynagrodzeń przekazanych przez NFZ?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access