Czy zatrudnienie w urzędzie jest kontynuacją stosunku pracy zawartego z gospodarstwem pomocniczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników planuje reorganizację urzędu i część pracowników obsługi ma zostać zwolniona (9 osób – zwolnienia indywidualne). Pracownicy ci zostali przejęci z gospodarstwa pomocniczego do urzędu w 2010 r. w trybie art. 100 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z 2009 r., w związku z art. 87 tej ustawy.

Jak ustalić im długość okresu wypowiedzenia oraz wysokość odprawy – czy wliczać tylko okres 5 lat zatrudnienia w urzędzie czy też należy odnieść się do łącznego okresu zatrudnienia w urzędzie i gospodarstwie pomocniczym (nie było żadnej przerwy w zatrudnieniu, nie otrzymali świadectw pracy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX