Czy zatrudnienie przez pracodawcę osoby posiadającej kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego w wymiarze 1/5 etatu... - OpenLEX

Czy zatrudnienie przez pracodawcę osoby posiadającej kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego w wymiarze 1/5 etatu ma znaczenie przy ocenie przesłanki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zatrudnienie przez pracodawcę osoby posiadającej kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego w wymiarze 1/5 etatu (5 h tygodniowo) ma znaczenie przy ocenie przesłanki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego określonej w art. 122 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)? Czy wymiar zatrudnienia instruktora ma w ogóle znaczenie w powyższym kontekście (doskonalenie zawodowe młodocianego) czy istotny jest wyłączenie fakt zatrudnienia bez względu na jego wymiar?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?