Czy zatrudnienie przez lekarza prowadzącego działalność gospodarczą lekarza tej samej specjalizacji, spowoduje utratę prawa do karty podatkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Lekarz prowadzi działalność gospodarczą. Wykonuje usługi medyczne na rzecz szpitali. Prowadzący działalność chciałby na wypadek swojej niedyspozycji zatrudnić lekarza tej samej specjalizacji, który w takim wypadku zastąpi go przy świadczeniu usług na rzecz szpitali.

Czy zatrudnienie na umowę o pracę lekarza tej samej specjalizacji spowoduje wyłączenie z opodatkowania kartą podatkową?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access