Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 marca 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2016 r.

PYTANIE

Czy złożone przez wykonawcę zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, musi zawierać własnoręczny podpis pracownika ZUS, który wydał zaświadczenie?

Czy wystarczający będzie wydruk dokumentu elektronicznego zawierającego informację, że został podpisany elektronicznie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?