Czy zaświadczenie od lekarza psychiatry o zaburzeniach lękowych ucznia jest podstawą do usprawiedliwienia jego nieobecności w szkole?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń nie uczęszcza do szkoły od 2 września. Rodzic po trzech tygodniach przynosi zaświadczenie od lekarza psychiatry o zaburzeniach lękowych wydane pod wniosek do orzeczenia o nauczaniu indywidualnym. Czy zaświadczenie jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności ucznia? Czy należy wysłać zawiadomienie o niespełnianiu obowiązku szkolnego? Uczeń nie posiada jeszcze orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX