Czy zaświadczenie od diagnosty o przerobieniu samochodu ciężarowego na pojazd specjalny, jest wiążące dla organu określającego... - OpenLEX

Czy zaświadczenie od diagnosty o przerobieniu samochodu ciężarowego na pojazd specjalny, jest wiążące dla organu określającego zobowiązanie w podatku od środków transportowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik zakupił samochód ciężarowy w styczniu 2021 r. Pojazd był nabyty i zarejestrowany na terenie RP. Podatnik nie złożył deklaracji na podatek od środków transportowych na 2021 r. w związku z powyższym został wezwany do jej złożenia. Wobec podatnika zostało wszczęte w październiku postępowanie podatkowe w celu określenia podatku od środków transportowych. W czasie prowadzonego postępowania podatnik dostarczył do organu opis zmian dokonanych w pojeździe w celu przystosowania go na pojazd "specjalny" oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z dnia 08.10.2021 r., w którym pojazd jest określony jako "specjalny". W Wydziale Komunikacji pojazd nadal widnieje jako samochód ciężarowy, ponieważ podatnik nie złożył wniosku o zmianę.

Czy zaświadczenie od diagnosty można potraktować jak dokument, iż pojazd jest "specjalny" i określić podatek za miesiące od lutego do października 2021 r., czy należy poczekać za wpisem w dowodzie rejestracyjnym i określić podatek od lutego do końca miesiąca w którym dokonano wpisu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX