Czy zaświadczenie lekarskie wystawione w lutym 2022 r. w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.11.2009 r. w sprawie... - OpenLEX

Czy zaświadczenie lekarskie wystawione w lutym 2022 r. w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.11.2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej, biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jest ważne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kała Dariusz P.
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zaświadczenie lekarskie wystawione w lutym 2022 r. w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.11.2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jest ważne?

W lutym 2022 r. istniała luka prawna związana z uchyleniem rozporządzenia z 2009 r. i brakiem nowego. Dlatego posiłkowano się dotychczasowymi przepisami.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX