Czy zaświadczenie do przyznania SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi może wystawić lekarz neurolog, czy musi być wystawione zaświadczenie od lekarza psychiatry?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prosimy o informację nt. SUO dla dziecka z zespołem Downa w wieku 2,5 roku.

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o symbolach 11-I ,05-R.

Matka dziecka złożyła wniosek o SUO wraz z zaświadczeniem od lekarza o specjalności: Specjalista Neurologii Dziecięcej z zaleceniem przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych – w zakresie "1 godziny rehabilitacji i 1 godziny logopedii w tygodniu - łącznie 8 godzin miesięcznie". Lekarz nie określił, w jakiej formie maja to być usługi, nie sprecyzował dokładnego typu zajęć.

Czy takie zaświadczenie od lekarza neurologa wystarcza do przyznania SUO, czy musi być zaświadczenie od lekarza psychiatry?

Czy lekarz na zaświadczeniu powinien określić rodzaj usług, formę oraz ich wymiar?

Dziecko obecnie objęte jest w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pomocą w ramach rządowego programu "Za Życiem" i korzysta z zajęć wspomagających rozwój w wymiarze 4 godzin w miesiącu. Chłopiec uczęszcza na zajęcia integracji sensorycznej, terapię zajęciową, terapię w wodzie oraz terapię logopedyczną.

Czy GOPS może odmówić przyznania SUO, jeśli ww. świadczenia wskazane w zaświadczeniu od specjalisty mogą w całości być realizowane w ramach NFZ, np. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Gabinecie Rehabilitacji przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na terenie gminy, w której dziecko zamieszkuje, Zakładzie Rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym lub w Przedszkolu Specjalnym?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access