Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 28 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wprowadzonymi zmianami w prowadzeniu akt osobowych nasuwają się następujące pytania: 1. Czy dokumenty wskazane w rozporządzeniu (przypisane do poszczególnych części) stanowią katalog zamknięty - czy można dać do poszczególnych części inne dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu np. zgody dotyczące RODO, upoważnienia do przetwarzania danych, polityka czystego biurka, nr rachunku bankowego do przelewów etc.? 2. Gdzie umieścić dyplomy i poświadczenia kwalifikacji zdobytych przed rozpoczęciem zatrudnienia (czy wszystkie dać do części B - czy rozdzielić i dyplomy i zaświadczenia/certyfikaty uzyskane przed zatrudnieniem umieścić w części A a zdobyte w trakcie zatrudnienia w części B)? 3. Gdzie umieścić bieżące dokumenty dotyczące zajęcia egzekucyjnego, w rozporządzeniu jest wzmianka o dokumentach tylko dla części C, ale co w przypadku, gdy zajęcie następuje w trakcie zatrudnienia, w której części je umieści. 4. Czy zaświadczenia o niekaralności, wyciąg z rejestru orzeczeń dyscyplinarnych oraz rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym należy trzymać w aktach osobowych? Jeśli tak, to w której części i na jakiej podstawie. 5. Jaką dokumentacje pracowniczą musi wydać pracodawca byłemu pracownikowi (które dokumenty musi pozostawić w swoich aktach w razie kontroli)? Czy ma wydać całą dokumentację (ksero)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację