Czy zaświadczenia o niekaralności oraz oświadczenia są ważne w postępowaniu, które nadal się toczy na wniosek złożony 22.08.2019 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) - dalej u.z.u.o. oraz oświadczenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 3, 4, 5 u.z.u.o. są ważne w postępowaniu, które nadal się toczy na wniosek złożony 22.08.2019 r. o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie (decyzja łączna)?

Czy organ po prawie 2 latach ma prawo żądać ww. dokumentów?

Postępowanie wiele razy było przedłużane postanowieniem marszałka w sprawie wyznaczenia terminu załatwienia sprawy (pandemia). Do tej pory jest niezakończone. Organ wezwał do dołączenia nowych oświadczeń i zaświadczeń wyznaczając termin 60 dni.

Co może zrobić w tej sytuacji przedsiębiorca?

Czy zasadne jest przedkładanie już raz złożonych dokumentów, które były aktualne w dniu składania wniosku aktualizacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX