Czy zaświadczenia lekarskie są poprawne, czy wezwać stronę do dostarczenia poprawnego zaświadczenia ze wskazaniem, od którego tygodnia była pod opieką lekarską?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do GOPS wpłynął wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Za życiem".

Do wniosku dołączyła zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę.

W zaświadczeniu nie ma wprost zawartego sformułowania, że:

1) lekarz posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty - jest tylko pieczątka "specjalista neurolog",

2) lekarz ma zawartą umowę z NFZ, jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę - jest pieczątka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego z kodem NFZ.

Czy takie zaświadczenie jest wystarczające?

Dodatkowo ww. dołączyła dwa zaświadczenia o pozostawaniu pod opieką lekarską:

1) Od lekarza ginekologa z Wielkiej Brytanii, w którym nie wskazano, od którego tygodnia była pod opieką medyczną, tylko datę.

2) Od lekarza ginekologa z Polski potwierdzające, że pod jego opieką była od 11 tygodnia ciąży.

Czy zaświadczenia lekarskie są poprawne, czy wezwać stronę do dostarczenia poprawnego zaświadczenia ze wskazaniem, od którego tygodnia była pod opieką lekarską?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX