Czy zastosowanie warstwy izolacyjnej między odpadami zapewnia "selektywność składowania" odpadów? - OpenLEX

Czy zastosowanie warstwy izolacyjnej między odpadami zapewnia "selektywność składowania" odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeśli dotychczas na kwaterze eksploatowanego składowiska był składowany tylko jeden odpad, który nie jest dopuszczony do nieselektywnego składowania (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz.U. z 2015 r. poz. 110) to, czy zastosowanie warstwy izolacyjnej (np. gruz) między odpadami zapewnia "selektywność składowania" odpadów?

Drugi odpad, który miałby zostać unieszkodliwiany na składowisku jest ujęty w wyżej przywołanym rozporządzeniu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX