Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu, gdzie zamawiający przewidział rozliczenie ryczałtowe i nie wymagał kosztorysów pomocniczych, w druku oferty wykonawca zobowiązany był podać kwotę brutto i netto. W toku badania oferty zwrócono uwagę, że stawka podatku VAT jaką zastosował wykonawca wynosi 8% (wynikło to z obliczeń matematycznych pomiędzy ceną netto i brutto - zamawiający nie wymagał wpisania w druku oferty wartości podatku VAT), a są to roboty budowlane gdzie powinna wynosić 23%, pozostali wykonawcy zastosowali stawkę 23%.

Co w takim przypadku należy zrobić - wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień, czy uznać ofertę za ważną i nic z tym nie robić, ponieważ wykonawca i tak musi wykonać zamówienie za kwotę brutto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?