Czy zastosowanie art. 50a u.p.s. przy usługach opiekuńczych wymaga wydania dwóch odrębnych decyzji tzn. przyznającej usługi oraz ustalającej odpłatność?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 1 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy art. 50a ustawy o pomocy społecznej.

Czy zastosowanie art. 50a u.p.s. przy usługach opiekuńczych wymaga wydania dwóch odrębnych decyzji tzn. pierwszej przyznającej usługi (po wydaniu której opiekun może zacząć realizować świadczenie w środowisku), a następnie kolejnej, w której zostanie ustalona ewentualna odpłatność?

Czy raczej możliwe jest wydanie w czasie 10 dni tylko jednej decyzji przyznającej usługi i ustalającej odpłatność?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX