Czy zaskarżenie wyroku WSA do NSA wstrzymuje jego wykonanie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2017 r.

PYTANIE

Starosta wydał pozwolenie na budowę, decyzja została utrzymana w mocy przez wojewodę. Obiekt został wybudowany i zgłoszeniem o zakończeniu budowy oddany do użytkowania. Następnie wojewódzki sąd administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję wojewody oraz poprzedzającą decyzję starosty zarzucając jej niejednoznaczny projekt budowlany. Inwestor nie zaskarżył wyroku WSA, który uprawomocnił się. PINB wstrzymał użytkowanie obiektu.

Czy PINB słusznie wstrzymał użytkowanie obiektu?

Czy zaskarżenie wyroku WSA do NSA wstrzymuje jego wykonanie?

Czy wyrok WSA bez wyczerpania całej drogi sądowoadministracyjnej (bez zaskarżenia do NSA) może być podstawą roszczeń finansowych?

WSA uchylił decyzję starosty.

Czy w tym przypadku starosta powinien być uczestnikiem postępowania przed WSA?

Który organ odpowiada materialnie za szkody powstałe w wyniku wstrzymania użytkowania, ewentualnego nakazu rozbiórki obiektu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access