Czy zasiłek rodzinny stanowi świadczenie nienależnie pobrane od daty prawomocności postanowienia sądu o umorzeniu postępowania skierowanego przeciwko ojcu dziecka o alimenty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani (panna) w dniu 24 września 2021 r. zostało przyznane prawo do dodatku rodzinnego na dziecko na okres zasiłkowy 2021/2022. Do wniosku strona dołączyła wtedy postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa poprzez zobowiązanie ojca dziecka do płacenia alimentów do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W dniu 21-11-2022 r. strona dostarcza kolejne postanowienie Sądu z tą samą sygnaturą akt, ale z dnia 31-03-2022 r., gdzie jest napisane: "Sąd Rejonowy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa małoletniej reprezentowanej przez matkę przeciwko ojcu o alimenty postanowił umorzyć postępowanie."

Czy pobrany zasiłek rodzinny jest to świadczenie nienależnie pobrane?

Jeżeli tak, to od kiedy?

Czy od daty wydania postanowienia o umorzeniu postępowania, czy od momentu jego uprawomocnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX