Czy zasiłek rodzinny przysługuje, pomimo, iż osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od... - OpenLEX

Czy zasiłek rodzinny przysługuje, pomimo, iż osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Beneficjentka pobiera zasiłek rodzinny, składa wniosek na nowy okres zasiłkowy 2021/2022, informuje, iż w czerwcu 2021 r. rozwiodła się (wyrok prawomocny w lipcu 2021 r.), ale dostarczyła wyrok prawomocny z 20 września 2020 r., w którym czytamy, iż jej mąż (obecnie były) nie jest ojcem dziecka.

Nie ma zasadzonych alimentów od biologicznego ojca dziecka, nie utrzymuje z nim kontaktów, w akcie zupełnym jest informacja, iż mąż nie jest ojcem dziecka.

Czy ma prawo do zasiłku rodzinnego, jaka podstawa prawna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX