Czy zasiłek pielęgnacyjny wypłacony w maju liczyć jako dochód faktyczny, czy jako utracony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do 31.05.2018 r. klient miał orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności i w m-cu maju wypłacony zasiłek stały w wys. 481 zł, oraz zasiłek pielęgnacyjny w wys. 153 zł.

W jakiej wysokości w m-cu czerwcu 2018 r. wypłacić zasiłek stały, gdyż od 01.06.2018 r. klient ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności?

Czy zasiłek pielęgnacyjny wypłacony w m-cu maju liczyć jako dochód faktyczny, czy jako dochód utracony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX