Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan Kowalski miał przyznany zasiłek stały z tytułu niepełnosprawności.

Orzeczenie skończyło mu się 31 grudnia. Złożył dokumentację na Zespół Orzekający w grudniu i dostarczył do OPS potwierdzenie złożenia dokumentacji. Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej wszczęto postępowanie o ustalenie prawa do zasiłku stałego, przeprowadzono wywiad, zawieszono postępowania do dnia doręczenia orzeczenia oraz zgodnie z art. 106 ust. 8 zawieszono postępowanie i przyznano z urzędu zasiłek okresowy.

Czy przyznanie z urzędu odbywa się na wniosek strony o zasiłek okresowy czy wystarczy samo pismo z OPS?

Naliczony został zasiłek okresowy w kwocie 350,50 zł (żadnych dochodów klient nie posiadał).

Co napisać w decyzji: zasiłek okresowy przyznaje się na czas oczekiwania za zasiłek stały?

Na jaki okres przyznać zasiłek okresowy, 3-4 miesiące czy dłużej?

Klient dostarczył orzeczenie w miesiącu kwietniu.

Czyli zgodnie z art. 106 ust. 9 zasiłek stały wyrównano za styczeń, luty, marzec w kwocie 350,50 zł, bowiem nie stosuje się art. 37 ust. 6 (zasiłek okresowy wliczono do dochodu)?

Co robimy z zasiłkiem okresowym?

Należy uchylić, czy zmieniamy zasiłek okresowy z tytułu oczekiwania na tytuł "z powodu" niepełnosprawności i dalej wypłacamy tylko w kwocie 56 zł, czyli różnica 701-645 zł, bo klient nabył uprawnienie w postaci niepełnosprawności?

Jaka wysokość zasiłku stałego za kwiecień, jeśli nadal ma zasiłek okresowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?