Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kobieta prowadząca działalność gospodarczą wyrejestrowała się z ubezpieczeń społecznych, a zarejestrowała tylko do ubezpieczenia zdrowotnego w związku z pobieraniem przez nią zasiłku macierzyńskiego na czas trwania urlopów określonych w przepisach k.p., jako czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego i rodzicielskiego. Po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego ponownie zarejestrowała się do wszystkich ubezpieczeń społecznych.

Czy w związku z powstałą niezdolnością do pracy (od razu po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego) podstawa wymiaru składek na zasiłek chorobowy będzie naliczana od nowa zadeklarowanej kwoty do ubezpieczeń społecznych?

Czy będzie naliczana od podstawy, która była brana pod uwagę przy obliczaniu zasiłku macierzyńskiego (i wcześniej zasiłku chorobowego w związku z ciążą)?

Czy w związku z przebywaniem na zasiłku macierzyńskim zaistniałe wyrejestrowanie z ubezpieczeń w tym z ubezpieczenia chorobowego nie spowoduje, że ZUS ustali wysokość zasiłku od podstawy, od której została opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe po ponownym zgłoszeniu się do tego ubezpieczenia, a co z okresem wyczekiwania w tym przypadku?

Czy może należy zastosować przepis mówiący o tym, że podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?