Czy zasiłek celowy jest odpowiednim świadczeniem na pokrycie kosztów w mieszkaniu chronionym? - OpenLEX

Czy zasiłek celowy jest odpowiednim świadczeniem na pokrycie kosztów w mieszkaniu chronionym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 maja 2021 r.
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2019 r.

PYTANIE

Mieszkanka z terenu naszej gminy przebywa od 01.12.2016 r. do nadal w mieszkaniu chronionym prowadzonym przez organizację pożytku publicznego.

Z uwagi, że ww. mieszkanie nie jest prowadzone na zlecenie gminy, klientka przebywa w nim na podstawie umowy cywilno-prawnej, o której mowa w art. 53 ust. 12 u.p.s. Cały koszt pobytu w mieszkaniu finansowała z własnych środków. Z uwagi, że wzrósł koszt pobytu w mieszkaniu chronionym, klienta zwróciła się z wnioskiem do OPS z prośbą o przyznanie zasiłku celowego na pokrycie zwiększonych kosztów pobytu w ww. mieszkaniu.

Jak w takim przypadku powinien postąpić OPS?

Czy powinien przyznać zasiłek celowy?

Zasiłek celowy jest świadczeniem jednorazowym, klientce prawdopodobnie zależy, aby dofinansowanie do jej pobytu było cykliczne (comiesięczne). Ponadto treść artykułu 39 u.p.s. nie przewiduje pomocy w formie zasiłku celowego na dofinansowanie pobytu w mieszkaniu chronionym.

Czy odmówić zasiłku celowego, z przyczyn opisanych w pytaniu pierwszym, informując jednocześnie, że klientka może zwrócić się o pomoc do OPS w formie umieszczenia w mieszkaniu chronionym (decyzja o skierowaniu) z zastrzeżeniem, że jest ono prowadzone prze gminę lub na jej zlecenie, a odpłatność będzie regulowana na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 u.p.s.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX