Czy zasięg działania związku zawodowego powinien wynikać ze statutu organizacji związkowej? - OpenLEX

Czy zasięg działania związku zawodowego powinien wynikać ze statutu organizacji związkowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dotyczy konkursu na dyrektora szkoły. Jak należy rozumieć sformułowanie z art. 63 ust. 14 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe "obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa" w przypadku powiatu. Czy jeżeli w jednej z szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym dany związek działa, należy przez to rozumieć, że obejmuje swoim zasięgiem wszystkie szkoły i placówki prowadzone przez powiat? Czy zasięg odnosić do gminy, na terenie której położona jest szkoła?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX