Czy zasądzone wyrokiem płatności za lata poprzednie należy wliczyć w koszty na bieżąco?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy koszt można zaksięgować w roku, w którym zapadł niekorzystny wyrok czy trzeba korygować lata ubiegłe?

W 2011 r. spółka podpisała aneks zmniejszający czynsz najmu z dwoma z trzech współwłaścicieli nieruchomości. Trzeci z nich wystawiał konsekwentnie faktury na wyższą kwotę. Spółka przyjęła kwotę z aneksu w koszty i taką wpłacała na konta właścicieli nieruchomości. W styczniu 2013 r. spółka wyrokiem sądowym została zmuszona do zapłacenia pozostałych kwot wynikających z wystawianych faktur.

Czy spółka, aby przyjąć w koszty wartość czynszu przypadającą na 2011 r. musi skorygować zeznanie za 2011 r., czy może przyjąć koszt 2013 r. pod datą uprawomocnienia się wyroku?

Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że jeden ze współwłaścicieli wystawiał faktury na kwotę wyższą, a dwóch pozostałych nie. Całe koszty były księgowane zgodnie z aneksem – czyli w kwocie niższej. W 2011 r. nie utworzono rezerwy – sprawa dotyczyła wówczas 3 miesięcy i nie istniał jeszcze spór sądowy. Spór rozpoczął się w 2012 r. już po 31 marca.

Czy interpretując w ten sposób, również koszty dotyczące 2012 r. powinnam podatkowo ująć w 2013 r., pomimo że są znane przed zamknięciem 2012 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX