Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik w dniu 7.3.2019 r. podjął pracę w urzędzie po wyroku sądu przywracającym pracownika do pracy. W wyroku sąd zasądził od pracodawcy na rzecz pracownika kwotę 25 755 zł brutto tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy za okres od 31.5.2017 r. do dnia 30.11.2018 r. pod warunkiem podjęcia pracy. Pracodawca w związku z podjęciem pracy przez pracownika w dniu 7.3.2019 r. wypłacił pracownikowi zasądzone wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy, zgodnie wyrokiem sądu.

Czy w opisanym stanie faktycznym - mając na uwadze art. 4 ust.1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowy - do obliczenia (ustalenia) dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika za 2019 r. należy uwzględnić w podstawie naliczenia tego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacone w 2019 r. wynagrodzenie w kwocie 25 755 zł za okres pozostawania bez pracy w okresie od 31.5.2017.r. do dnia 30.11.2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?