Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 stycznia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2016 r.

PYTANIE

Klientka pobiera świadczenie wychowawcze na córkę. Wyrokiem sądu z dnia 6 maja 2016 r. zostało jej przyznane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w kwocie 580000 zł, kwotę 20697, 48 zł oraz rentę w kwocie 1237,20 zł przyznaną od dnia 1 grudnia 2014 r., a także rentę 5010 zł od dnia 1 maja 2016 r., zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4320 zł, zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2785,51 tytułem zwrotu kosztów procesu.

Jak podane wartości i które z nich wliczać do przeliczenia dochodu ustalając prawo do świadczenia wychowawczego?

Klientka zgłosiła ten fakt 26 sierpnia 2016 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?