Czy zasady zwrotu całkowitego kosztu kredytu ustalone wyrokiem TSUE C-383/18 należy stosować również do wcześniejszej spłaty... - OpenLEX

Czy zasady zwrotu całkowitego kosztu kredytu ustalone wyrokiem TSUE C-383/18 należy stosować również do wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11.09.2019 r. (C-383/18), w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumentowi przysługuje prawo do obniżki całkowitego kosztu kredytu, który obejmuje wszystkie koszty nałożone na konsumenta. Wyrok dotyczył art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083) – dalej u.k.k.

Czy bank powinien stosować jego postanowienia również do konsumenckich kredytów hipotecznych?

Wspomnę tylko, że ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. poz. 819 z późn. zm.) – dalej u.k.h., zawiera analogiczne do art. 49 u.k.k. postanowienia w art. 39 u.k.h.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX