Czy zasady sumowania mocy nowych średnich źródeł spalania stosuje się do sumowania mocy na potrzeby obliczeń mocy instalacji w celu kwalifikacji do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zasady sumowania mocy nowych średnich źródeł spalania (Zgodnie z Dyrektywą MCP i przepisami polskimi wdrożonymi na jej podstawie) stosuje się do sumowania mocy na potrzeby obliczeń mocy instalacji w celu kwalifikacji do Europejskiego Systemu Handlu Emisjami?

Czy 2 nowe kotły gazowe o mocy np. 2,5 MW w paliwie wchodzą do sumy mocy całej instalacji, czy są zwolnione zgodnie z pkt 3 złącznika 1 z ustawy z 12.06.2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access