Czy zasady premiowania powinny być negocjowane z pracownikami? - OpenLEX

Czy zasady premiowania powinny być negocjowane z pracownikami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy zakładem produkcyjnym i zatrudniamy przedstawicieli handlowych na podstawie umowy o pracę, którzy mają prowadzić sprzedaż. W umowie o pracę wpisana jest stała i niezmienna podstawa wynagrodzenia. Dodatkowo do wynagrodzenia miesięcznego doliczana jest część zmienna wynagrodzenia. Jej wysokość ustalana jest na podstawie opracowanego przez Zarząd i podawanego do wiadomości rocznie systemu premiowania sprzedaży. Określa on zasady premii, progi sprzedażowe - ilościowe, asortymentowe, geograficzne i inne. Nie podlega on negocjacjom, ani nie przewiduje akceptacji przedstawiciela handlowego.

Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX