Czy zasady dotyczące zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy mają zastosowanie w przypadku umów, których przedmiotem są kredyty bankowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przy umowie kredytu będzie miał zastosowanie art. 439 nowego PZP?

Przepis ten zawiera obowiązek zawarcia w umowie zasad dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy , w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacja zamówienia. Ustęp 2 tego artykułu wskazuje co winno zostać określone w umowie. Wynagrodzeniem wykonawcy w przypadku kredytu są odsetki i prowizje. Odsetki wyliczane są na podstawie zmiennego oprocentowania w oparciu o stawki WIBOR plus stała marża banku. W związku z powyższym treść art. 439 nowego PZP nie jest dostosowana do umów w zakresie instrumentów finansowych, bowiem wynagrodzenie jest zmienne przez cały okres umowy (zmienna stawka WIBOR).

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access