Czy zasadnym jest wydanie obywatelce Ukrainy decyzji odmownej potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 04.05.2023 szpital przesłał wniosek pacjentki do OPS celem wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Następnego dnia pracownik socjalny udał się do szpitala celem przeprowadzenia wywiadu z panią - okazało się, że jest ona obywatelką Ukrainy, z tym, że nie posiada statusu uchodźcy. W paszporcie ma wbitą wizę na okres 15.01.2021 do 21.05.2021 pozwalającą przebywać na terytorium RP. Wiza straciła swoją ważność prawie 2 lata temu. Pani powiedziała, że nie posiada żadnego innego dokumentu i nie zwróciła się do Urzędu Wojewódzkiego o wydanie pozwolenia na pobyt. Pani nie ma na terenie Polski żadnej rodziny, mąż i córka przebywają na terenie Ukrainy.

Czy zasadnym jest wydanie obywatelce Ukrainy decyzji odmownej potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX