Czy zasadnym byłoby wnieść o dostarczenie przez wnioskodawcę zgody właściciela urządzeń?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. dołączył umowę o dostarczeniu wody i odprowadzania ścieków zawartą w 2007 roku (nie została ona zmieniona, a więc jest aktualna), zaś organ posiada informację, że w 2021 roku zatwierdzona została taryfa, w której znajduje się inna wartość jednej z substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Czy zasadnym byłoby wnieść o dostarczenie przez wnioskodawcę zgody właściciela urządzeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX