Czy zasadne jest wszczęcie postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń oraz odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2017 roku zgłosiła się do OPS matka, która dostarczyła orzeczenie o niepełnosprawności syna, chcąc pobierać świadczenie pielęgnacyjne.

Z racji tego, że ww. pracowała w gospodarstwie rolnym (właściciel), napisała stosowne oświadczenie, że z dniem 1.04.2017 roku zaprzestaje pracy w gospodarstwie rolnym. Ponadto została skierowana przez naszą jednostkę do KRUS, celem wyrejestrowania się z ubezpieczenia, z KRUS została wyrejestrowania, ale z racji tego, że chciała mieć kontynuację ubezpieczenia została objęta ubezpieczeniem emerytalno-rentowym z KRUS, a zdrowotnym z ZUS (opłaca nasza jednostka). Dodam, że orzeczenie jej syna, na podstawie którego otrzymywała świadczenie było wydane do lutego 2023 roku.

W dniu dzisiejszym zgłosiła się do OPS z nowym orzeczeniem syna. Wypełniła stosowne dokumenty, ale w czasie rozmowy wyszło, że od 2020 roku korzystała z programu dla rolnika (program na 5 lat) i otrzymała od ARMIR kwotę na realizację programu (z tego, co się dowiedziałyśmy, to program pomoc dla młodego rolnika w wysokości 80 tys.). Ponadto ustnie oświadczyła, że cały czas korzysta z dopłat bezpośrednich z ARMIR dla rolnika i korzysta z dopłat do akcyzy paliwowej.

Czy przyznać jej świadczenie czy odmówić, jeżeli odmówić, to co z tymi poprzednimi latami, za które oświadczyła, że zaprzestaje pracy w gospodarstwie, a tak naprawdę pracowała?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX