Czy zasadne jest ujęcie korekty księgowania opłat wstępnych przez konta kosztów i obrotów wewnętrznych? - OpenLEX

Czy zasadne jest ujęcie korekty księgowania opłat wstępnych przez konta kosztów i obrotów wewnętrznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka handlowa prowadzi ewidencję na zespołach 4 i 5. Na koniec ubiegłego roku wykazano na rozliczeniach międzyokresowych wydatki na opłaty wstępne leasingowe (księgowano Wn 4**/Ma 301 oraz Wn 640/ Ma 490.

W nowym roku dokonano korekty księgowania opłat wstępnych (przedmiot leasingu ujęto jako środek trwały) i przeksięgowano je na konto 249 (na zmniejszenie zobowiązań z tytułu leasingu). Jednostka ujęła korektę następująco:

Wn 791/ Ma 640

Wn 249 / Ma 790.

Czy zasadne jest ujęcie tej korekty przez konta kosztów i obrotów wewnętrznych?

Czy wykazanie kwoty korekty w RZiS w poz. A.III - Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jest prawidłowe i odzwierciedla rzeczywiście treść tej pozycji (nie mamy tu przecież do czynienia z wytworzeniem produktów na własne potrzeby)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?