Czy zasadne jest prowadzenie jednego postępowania administracyjnego w sprawie i wydanie jednej decyzji w sprawie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wierzycielka pobrała nienależnie świadczenie z Funduszu alimentacyjnego. Nienależnie pobrane świadczenia dotyczą 2 poprzednich okresów świadczeniowych.

Czy do każdego okresu świadczeniowego należy wydać decyzję o NP czy można wystawić jedną decyzję z wyszczególnieniem miesięcy za które świadczenie było nienależnie pobrane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX