Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zasadne jest pozyskiwanie przez UM na podstawie art. 82b Ordynacji podatkowej, danych dotyczących świadczeniobiorców w zakresie ich stanu zdrowia, stanu majątkowego itp. będących w posiadaniu OPS w związku z udzielaniem różnego rodzaju świadczeń? Jeżeli te dane należy udostępnić, to czy należy poinformować o tym fakcie osobę, której to dotyczy? Co w sytuacji gdy OPS udziela odpowiedzi negatywnej, osoba nie jest świadczeniobiorcą - czy również należy o tym fakcie powiadomić osobę, której to dotyczy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?