Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka ma do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, ponieważ nie zwróciła ich w wyznaczonym w decyzji terminie, wysłałam upomnienie, które nie zostało przez klientkę odebrane (zostało dwukrotnie awizowane) i nastąpił do nas zwrot listu.

Czy zasadne będzie wysłanie do US tytułu wykonawczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?