Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inne pytanie niż: "Czy starosta, na obszarze właściwości którego leży większa część inwestycji, powinien wydać decyzję o pozwoleniu na budowę dla całości inwestycji?", ponieważ sytuacja dotyczy porozumienia pomiędzy starostą, a zarządzającym Specjalną Strefą Ekonomiczną, w którym zapis mówi o przekazaniu kompetencji na obszarze SSE.

Czy zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną, jako organ któremu starosta powierzył kompetencje z zakresu prawa budowlanego (m.in. wydawanie pozwoleń na budowę) ma prawo wydać decyzję pozwolenia na budowę na inwestycji przebiegającej przez teren SSE i teren gminy miejskiej (będącej w kompetencji tego samego starosty)?

Czy jeżeli znacząca część inwestycji znajduje się na terenie SSE może ona wydać pozwolenie na całość zamierzenia budowlanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?