Czy zarządzający SSE, jako organ któremu starosta powierzył kompetencje z zakresu prawa budowlanego ma prawo wydać decyzję pb na inwestycji przebiegającej przez teren SSE i teren gminy miejskiej (będącej w kompetencji tego samego starosty)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 maja 2023 r.
Autor odpowiedzi: Jędrzejczak-Syrek Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2014 r.

PYTANIE

Inne pytanie niż: "Czy starosta, na obszarze właściwości którego leży większa część inwestycji, powinien wydać decyzję o pozwoleniu na budowę dla całości inwestycji?", ponieważ sytuacja dotyczy porozumienia pomiędzy starostą, a zarządzającym Specjalną Strefą Ekonomiczną, w którym zapis mówi o przekazaniu kompetencji na obszarze SSE.

Czy zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną, jako organ któremu starosta powierzył kompetencje z zakresu prawa budowlanego (m.in. wydawanie pozwoleń na budowę) ma prawo wydać decyzję pozwolenia na budowę na inwestycji przebiegającej przez teren SSE i teren gminy miejskiej (będącej w kompetencji tego samego starosty)?

Czy jeżeli znacząca część inwestycji znajduje się na terenie SSE może ona wydać pozwolenie na całość zamierzenia budowlanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX